Rs Public Company

Location
ประเสริฐมนูกิจ
Office Products
Cosmos , ERA
Project Completed
2020

บริษัท RS Public Copany

เป็นบริษัทสร้างสรรค์ธุรกิจสื่อบันเทิง หลากหลายรูปแบบ เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่เลือกใช้ จะเน้นที่ความสะดวกสบายในการใช้งาน ทั้งโต๊ะสำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน รวมถึงโซฟาสำหรับรับรองแขกที่เรียบหรู แต่คงไว้ซึ่งความสบายในการนั่ง

แชร์